Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

2/7 aanvullende info nav toezeggingen mbt pt. 6 en 12
5/7 motie VOG, aangekondigd door VVD en AB
5/7 motie witte anjerperkje, aangekondigd door alle fracties
6/7 amendement pt. 6 (Starterslening) aangekondigd door VVD en PGA

5/7 in de vast te stellen verordening zijn de volgende ambtshalve correcties aangebracht:
toegevoegd beslispunt 2 (intrekken verordening 2016)
wijziging artikel 9 lid 1 (inwerkingtreding per 6 juli 2021)
wijziging artikel 10 (naam 2016 vervangen door 2021)

Amendementen

Titel
Starterslening gemeente Asten 2021

Getekende raadsbesluiten

Toelichting
Vaststellen verordening starterslening gemeente Asten 2021

Moties

Titel
Kosten aanvraag VOG ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 komen ten laste van de gemeente