Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 22 juni 2021

20:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
M.J.H. (Math) Vankan
Toelichting

Ivm het beperkt aantal zitplaatsen wordt deelnemers aan de vergadering verzocht zich aan te melden via griffier@asten.nl (vóór 12 uur). De vergadering is live te volgen via ww.siris.nl

Agendapunten

Ingekomen stukken
Onderwerp
Aanbiedingsbrief Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche
Betreft 22 april 2021 Wereld Aarde Dag
Inspraakreactie Ontwerp Omgevingsvisie Asten - Tennet
Inspraakreactie zienswijze op Omgevingsvisie Asten - ZLTO Asten
Inspraakreactie zienswijze op Omgevingsvisie glastuinbouwpercelen (burgerbrief)
Intrekking beroep en voorlopige voorziening Bp Asten Laarbroek-Laagveld 2020
Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente - Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Reactie op concept RES 1.0 Metropoolregio Eindhoven
Verzoek om inbreng van IVN op reactie concept Regionale energiestrategie (RES) 1.0 MRE
Verzoek om te reageren op voorgestelde dienstregelingswijziging openbaar vervoer
Voorlopige jaarstukken 2020 Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant
Zienswijze Ontwerp omgevingsvergunning gevlochtsebaan 6 (teeltvoorziening met zonnepanelen
Zienswijze ontwerp-weigering vergunning aanleggen teeltvoorzieningen met zonnepanelen Gevlochtsebaan 6