Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 22 juni 2021

20:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
M.J.H. (Math) Vankan
Toelichting

Ivm het beperkt aantal zitplaatsen wordt deelnemers aan de vergadering verzocht zich aan te melden via griffier@asten.nl (vóór 12 uur). De vergadering is live te volgen en terug te kijken via https://live.siris.nl/gemeente-asten

Agenda documenten

Agendapunten

15/6 info nav lijst van toezeggingen: handhaving zoals toegezonden per mails 12/5 en 27/5, odzob (cie 28/4 en raad 18/5), landschappelijke inpassing en Verkeer Beatrixlaan (college-info nr. 20)
17/6 info nav vragen mbt pt. 3, 7 en 11
21/6 Memo Dijkstraat zoals per mail 15/6 verzonden met verzoek om dit aan de agenda toe te voegen
22/6 info mbt pt. 3, 8 en 10
22/6 als inspreker heeft zich gemeld de heer De Haas mbt ag.pt. 3B5
23/6 info pt. 4 nav vragen PGA alsnog toegevoegd

Ingekomen stukken

Onderwerp
Aanbiedingsbrief Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche
Betreft 22 april 2021 Wereld Aarde Dag
Inspraakreactie Ontwerp Omgevingsvisie Asten - Tennet
Inspraakreactie zienswijze op Omgevingsvisie Asten - ZLTO Asten
Inspraakreactie zienswijze op Omgevingsvisie glastuinbouwpercelen (burgerbrief)
Intrekking beroep en voorlopige voorziening Bp Asten Laarbroek-Laagveld 2020
Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente - Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Reactie op concept RES 1.0 Metropoolregio Eindhoven
Verzoek om inbreng van IVN op reactie concept Regionale energiestrategie (RES) 1.0 MRE
Verzoek om te reageren op voorgestelde dienstregelingswijziging openbaar vervoer
Voorlopige jaarstukken 2020 Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant
Zienswijze Ontwerp omgevingsvergunning gevlochtsebaan 6 (teeltvoorziening met zonnepanelen
Zienswijze ontwerp-weigering vergunning aanleggen teeltvoorzieningen met zonnepanelen Gevlochtsebaan 6

14/6 Agendapunt RU21.06.10F Memo Uitstel Omgevingswet toegevoegd
15/6 RU21.06.10H lijst van toezeggingen
22/6 commissie voegt bij vaststelling agenda memo10h toe

Bijlagen