Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Algemene Zaken en Control

donderdag 10 februari 2022

20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.G. (Jos) Leenders
Toelichting

Ivm het beperkt aantal zitplaatsen worden deelnemers aan de vergadering verzocht zich aan te melden via griffier@asten.nl (vóór 12 uur), evenals publiek dat in de raadszaal aanwezig wil zijn. De vergadering is ook live te volgen via https://www.msmmedia.nl/live-kanaal/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 00

  20/1 bij pt. 8 lijst van toezeggingen
  2/2  bij pt. 8 lijst van toezeggingen Memo voortgang transitie ICT, n.a.v. toezegging 6-7-2021.
  4/2  bij pt. 3 n.a.v. vragen
  9/2 bij pt. 8 lijst van toezeggingen
  9/2 bij pt. 7 informatie coronacrisis burgemeester
  10/2 bij pt. 8 toezegging bluswatervoorziening (per abuis niet eerder gedeeld)

 2. 3

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Besluiten Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven
  Kadernota begroting 2023
  Ledenbrief model-marktverordening
  Motie 'herijking gemeentefonds desastreus voor Lelystad'
  Nieuwsledenbrief Coronacrisis nr. 38
  Oproep Screening wethouders
  Regeerakkoord
  Toezichtsbevindingen begroting 2022 gemeente Asten
  Vastgestelde Kadernota 2023 (definitief)
  Verzoek om deelname aan de Stichting Expertisebureau Risicobeheer en Verzekeren
 3. 3.C
  Ingekomen stukken, gericht aan de raad: In handen van b&w ter afdoening
 4. 7

 5. 9