Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Algemene Zaken en Control

donderdag 23 september 2021

20:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
J.G. (Jos) Leenders
Toelichting

Ivm het beperkt aantal zitplaatsen wordt deelnemers en aanwezigen bij de vergadering verzocht om zich aan te melden via griffier@asten.nl (vóór 12.00 uur). De vergadering is live te volgen en terug te kijken via https://live.siris.nl/gemeente-asten

Agenda documenten

Agendapunten

Ingekomen stukken

Onderwerp
Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken over stelpost jeugd
Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Aanvraag (groot) burgerinitiatief
Afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (GR) Brabant-Noord
Benoeming tijdelijke adviseurs in VNG bestuur en commissies en overdracht taken commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit
Eindrapport en procesvoorstel Onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart
Getekende begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
Gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven 2021
Input retail voor Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Ledenbrief modelverordening Riool- en waterzorgheffing
Ledenbrief Zorg en Veiligheid over de Wet straffen en beschermen, Wvggz en Wzd
Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021 - 2025
Metropoolregio Eindhoven: Besluiten vergadering Algemeen Bestuur d.d. 30 juni 2021
Motie wateroverlast in Limburg
Moties en preadviezen voor ALV 16 juni 2021
Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 32
Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 33
Nieuwsledenbrief Coronacrisis nr 34
Persbericht toekenning Regio Deal projecten door Stichting Brainport
Uitgangspunten tbv besturing regio's
VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway
Wijziging VNG Model Huisvestingsverordening; toevoeging regels toeristische verhuur

Bijlagen