Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Algemene Zaken en Control

donderdag 24 juni 2021

20:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
J.G. (Jos) Leenders
Toelichting

Ivm het beperkt aantal zitplaatsen wordt deelnemers aan de vergadering verzocht zich aan te melden via griffier@asten.nl (vóór 12 uur). De vergadering is live te volgen en terug te kijken via https://live.siris.nl/gemeente-asten

Agenda documenten

Agendapunten

Ingekomen stukken

Onderwerp
Aanbieding Werkprogramma 2021
Aanjaagteam Digitale toegankelijkheid
Alcoholwet en aanpassing Model-APV
Begrotingscirculaire Provincie Noord-Brabant
Bekendmaking voorgedragen kandidaten voor VNG-bestuur en -commissies en opening mogelijkheid stellen andere kandidaten
Concept Jaarverslag 2020 Metropool
Inschrijving GT Mobiele Communicatie 3
Interbestuurlijk toezicht: beleidsproducten 2021 Provincie Noord-Brabant
Jaarstukken 2020 van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
Lachgas
Ledenbrief wijzigingen modelverordening leges
Nieuwsledenbrief coronacrisis nr 31
Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 29
Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 30
Presentatie regionale samenwerking van 4 organisaties
Tweede wijziging begroting 2021 VRBZO
Uitnodiging ALV 16 juni 2021
Uitvoeringsagenda 2021 en Visie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2025
Vernieuwde Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT Toolbox (GIBIT)
Vernieuwing Antenneconvenant tot 01-01-2026
VNG Model Verordening nadeelcompensatie (nieuw)
Voortgangsrapportage 2020 Regio Deal Brainport Eindhoven MRE
Werkprogramma 2021 Metropoolregio Eindhoven
Werkprogramma RhCe 2021-2022

Bijlagen