Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Burgers

maandag 20 september 2021

20:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
M.J.H. (Math) Vankan
Toelichting

Ivm het beperkt aantal zitplaatsen wordt deelnemers en aanwezigen bij de vergadering verzocht om zich aan te melden via griffier@asten.nl (vóór 12.00 uur). De vergadering is live te volgen en terug te kijken via https://live.siris.nl/gemeente-asten.

Agenda documenten

Agendapunten

13/9 toegevoegd info 1 en 8 juli jl. n.a.v. toezeggingen commissies juni; betreft ag.pt. 6 (lijst van toezeggingen)
16/9 stand van zaken Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein (cf. toezegging, elke commissie bij Informatief Overleg, i.c. punt 6)

Ingekomen stukken

Onderwerp
Aanbieding Rapport 'Niet-gebruik van de algemene bijstand'
Arbitrage jeugd en afspraken rijk & VNG
Definitieve begroting 2022 + reactie op zienswijzen
Gemeente Nederweert: Aangenomen motie Vreemd aan de orde van de Dag mbt borstonderzoek vrouwen
Gemeente Schiermonnikoog: Motie Borstonderzoek van levensbelang
Gemeente Tiel: Motie Borstonderzoek vrouwen
Gemeentehuis Steenbergen: Motie “Borstonderzoek elke twee jaar”
Gemeentehuis Wormerland: Motie vreemd aan de orde van de dag m.b.t. borstonderzoek vrouwen
Implementatie informed consent in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Jaarrekeningen 2020 Senzer
Jaarverslag 2020 Stichting Leergeld Asten-Someren
Jaarverslag Cultuurplein Asten-Someren 2020
Motie borstonderzoek bij vrouwen
Motie borstonderzoek vrouwen
Motie borstonderzoek vrouwen
Motie Screening borstonderzoek elke 2 jaar van levensbelang
Programmabegroting 2022
Raadhuis Krimpen aan den IJssel: Motie Borstonderzoek
Reactie op ontvangen zienswijzen in relatie tot de herijking van de positionering van Senzer
Reactie zienswijze mbt ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023- 2025
Verzoek om ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel
Zienswijze Slachtofferhulp Nederland op concept-subsidieprogramma Welzijn en Participatie 2022

Bijlagen