Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Burgers

maandag 21 juni 2021

20:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
M.J.H. (Math) Vankan
Toelichting

ivm het beperkt aantal zitplaatsen wordt deelnemers aan de vergadering verzocht zich aan te melden via griffier@asten.nl (vóór 12 uur). De vergadering is live te volgen en terug te kijken via https://live.siris.nl/gemeente-asten

Agenda documenten

Agendapunten

Ingekomen stukken

Onderwerp
Aangenomen motie Vreemd aan de orde van de Dag mbt borstonderzoek vrouwen
Compensatie tekorten jeugdzorg
Convenanten hulpmiddelen
Financieel jaarverslag 2020 VAC
Huishoudelijke hulp WMO
Jaarverslag 2020 en Werkplan 2022 Onis Welzijn
Jaarverslag en financieel verslag
Koersagenda GR Peelgemeenten
Kwartaalrapportage Q1-2021 Senzer
Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop in 2020
Ledenbrief VNG Voorbeeld Verordening Participatie [en uitdaagrecht] en Handreiking
Motie aansluiting bij coalitie naar minimumloon 14 euro
Motie Verhoging minimumloon
Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Senzer
Taakdifferentiatie brandweer
Uitnodiging Orange the World campagne
Vragen over toepassing regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid
Welzijn en leefstijl van ouderen in coronatijd en het belang van lokale seniorenverenigingen

Bijlagen